حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

33863336031

با مـا در تمـاس باشـید

ایمنی

موارد ایمنی ساختمان سال 1402
موارد ایمنی ساختمان سال 1402  با گسترش ساختمان سازی و توسعه فضای شهری بحث ایمن سازی ساختمان ها چه در حال ساخت و چه بعد از اتمام ساخت از اهمیت بالائی برخوردار است. عدم توجه به نکات ایمنی در حین ...
erfan
نکات ایمنی کار با ابزار
نکات ایمنی کار با ابزار نکات ایمنی کار با ابزار | بر اساس امار سازمان بین المللی کار ،  سالانه حدود 270 میلیون حادثه در محل کار در جهان رخ میدهد. و هر سال بیش از 2 میلیون نفر در ...
erfan